Алманах "Извор"

Изданието е продължение на списание "Извор", излизало през 1892 – 1896 г.

Автори

Б

     Братанов, Иво – главен редактор на алманах „Извор”, магистър филолог, докторант към Катедра-та по български език на ШУ „Епископ Константин Преславски”, главен учител по български език и литература в СОУ „Хр. Ботев” – Русе с I ПКС. Завършил е средно образование в СОУ „Хр. Ботев” – Русе (1981 г.), висше образование по българска филология във ВПИ – Шумен (1985 г.), следдипломна специализация по история на новобългарския книжовен език в ШУ „Епископ Константин Преславски” (1997 г.) и допълнителна квалификация в РУ „АнгелКънчев” (1998 г.). Член е на Дружеството на филолозите българисти (от 1990 г.), на Съюза на учените в България (от 2000 г.), на Ротари клуб Русе (от 2005 г.) и на Славянското дружество в Русе (от 2011 г.). Участвал е в международни и национални научни конференции. Негови доклади и съобщения са публикувани в Научните трудове на РУ „Ангел Кънчев”, в Арнаудовите сборници (Русе), в Алманаха по история на Русе (т. II), в Известията на Регионалния исторически музей – Русе и в редица столични и провинциални вестници и списания. Съавтор на сборниците „Разработки по литература за седмокласници и кандидат-гимназисти” (Русе, 1995) и „Автори и текстове” (Русе, 1996), одобрен като учебно помагало с Протокол № 1 от 18.02.1997 г. на МОНТ. Автор на сборника „Творба и смисъл” (Русе, 1998), одобрен като учебно помагало с Протокол № 12 от 14.07.1998 г. на МОН.

     Публикации в сайта:

Д

     Джурова, Галина – библиотекар в Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе; автор на краеведски статии в областта на историята и литературознанието; съставител на библиографски справочници за личности и събития, свързани с Русе и региона; автор на стихосбирката “Заради утрото”(1999) и на сборника “Какво не знаем за миналото на Русе. Личности и събития”(2007). Член на Съюза на учените в България. Двете миниатюри и статията за Богдана Хитева досега не са публикувани.

     Публикации в сайта:

     Душков, Живодар – заслужил доцент на Русенския университет (2010), носител на Годишната награда на Международната фондация „Георги Димитров” (2003), награда „Русе” в областта на публицистиката (2007), удостоен е със Златната значка на РУ „А.Кънчев” (2007), Златното перо на Съюза на българските журналисти (2008) и пр. Автор е на 10 художествени и на около 20 научни книги или учебно-помощна литература; на над 100 научни статии, доклади, монографии; на повече от 900 статии, очерци, рецензии и т.н., отпечатани в национални и местни печатни медии. Редактор е на повече от 60 книги – поезия, проза, научни изследвания и на десетина местни вестници. Член е на Съюза на българските журналисти и на Съюза на учените. Предложеният текст досега не е публикуван.

     Публикации в сайта:

З

     Захариев, Андриан – завършил е средно образование в СОУ „Христо Ботев” – Русе през 2003 г. Изучавал е Българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Занимава се с писане от 1995 година. Лауреат на Национални конкурси за поезия. Негови стихотворения са четени по програма „Христо Ботев” на БНР и радио „Русе”. Отпечатван е в различни периодични издания за култура и хуманитаристика. Създател и администратор на електронното издание на алманах „Извор” и един от основателите на сайта  “Открита литература”. В момента подготвя първата си поетическа книга.

М

      Мутафов, Константин – популярен през 20-те и 30-години на ХХ в. български писател, поет, белетрист, артист, драматург, преводач, театрален и литературен критик, режисьор и детски писател. Роден е в Русе на 23 март 1879 г. Завършил е Русенската мъжка гимназия. Учил е драматическо изкуство и литература в Милано и Флоренция (Италия). Сътрудник на списанията „Българска сбирка”, „Златорог”, „Родна реч” и „Българска мисъл”. Член е на Съюза на българските писатели. Починал е през 1946 г. Споменът „Учител от старо време” се препечатва от ЮБИЛЕЙНА КНИГА на Русенската народна м©жка гимназия „Князъ Борисъ” по случай 50 годишнината отъ Iия абитуриентски випускъ. Редакционенъ комитетъ: Петко Атанасовъ, Д-ръ К. Чолаковъ, Йорданка Димитрова, Николай Къневъ, Тодоръ Хр. Дашковъ. Печатница РОГЛЕВЪ – Русе, 1935, с. 187 – 190.

      Публикации в сайта:

Т

     Тодорова-Радионова, Албена – магистър филолог, старши учител по български език и литература в СОУ „Христо Ботев” – Русе. Завършила е висше образование по българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Редактор на „Училищен вестник” на СОУ „Хр. Ботев” – Русе. Нейни текстове са публикувани в национални и регионални вестници и списания, както и в електронното списание „Думите”. Три пъти с есета печели Националния конкурс за учители творци, организиран от ИК „Анубис” и “Булвест 2000”, вестниците „Сега”, “Аз Буки”, “Учителско дело” и Съюза на българските учители. През 2011 г. с творбата си “Лудостта на Фокнъра” спечели първо място за разказ в литературния конкурс на тема „Писането е лудост” на триезичното мултимедийно списание “Public Republic”, организиран от Немско-българското дружество в Хамбург и Дружеството за българо-немски икономически и културни връзки, Германия. Разказът е публикуван и в сп. “Съвременник”, бр.4/ 2011г. Разказът „Това е България!”, публикуван сега за първи път, взе трета награда на традиционния Конкурс за разказ на младежка тема – Варна. Есето „Битът на Сизиф” е призирано през 2011 г. в Третия национален конкурс за учители творци (заедно с есето „Животът ми – шепа глаголи”) и е публикувано в сборника „Меридианът на нощта” и в електронното издание на в. „Сега”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: