Алманах "Извор"

Изданието е продължение на списание "Извор", излизало през 1892 – 1896 г.

За алманаха

Алманах „Извор” е наследник на първото българско средношколско списание – сп. „Извор”, издавано в Русе от 1892 до 1896 г. включително. Сп. „Извор” е редактирано от известния за времето си литературен деец, поет, драматург и преводач Трифон Ц. Трифонов, учител в Русенската мъжка гимназия „Княз Борис”. Той привлича учителя Ив. Иванов от гр. Варна като съредактор, а издател на „Извор” е П. И. Алкалай от гр. Русе. По страниците на списанието намират място литературни произведения на Ст. Михайловски, Ив. Андрейчин, преводна литература на произведения от руската и западноевропейската класика, биографии на Ботев, Раковски, Каравелов, Паисий Хилендарски, В. Априлов и много други. В сп. „Извор” излизат също така първите публикации на акад. Михаил Арнаудов и Димитър Иванов – станал по-късно известен с псевдонима си Елин Пелин.

През 1994 г., в чест на 110-я гимназиален випуск на СОУ „Христо Ботев” – Русе, е възстановена традицията, чието начало е положено от Т. Ц. Трифонов. Днес в алманах „Извор“ печатат преди всичко учители, ученици, както и известни дейци на културата и образованието от Русе и страната. До 2010 г. алманахът бе издаван от клуб „Елит“ към училището, а редактор на изданието беше Румяна Манева.

През учебната 2010/2011 г. бе издадена кн. XVIII на алманах „Извор”. Неин редактор е Иво Братанов, главен учител по български език и литература и дългогодишен преподавател в СОУ „Христо Ботев” – Русе. От 2011 г. алманахът има и свой ISSN, регистриран в Националната агенция за ISSN към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София.

Основен приоритет на новия редактор е в списанието да намират място най-добрите литературни изяви през годината на настоящи и бивши ученици и учители от родното училище, както и публицистични есета и статии, отразяващи постижения и проблеми, свързани с битието ни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: